1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Η παρούσα σύμβαση («Σύμβαση») είναι σύμβαση εξ αποστάσεως σύμφωνα με το άρθ. 45 και σσ. Νομοθετικού Διατάγματος 6 Σεπτεμβρίου 2005, αρ. 206 («Κώδικας Καταναλωτή») στην περίπτωση πελατών καταναλωτών σύμφωνα με το άρθ. 3 του Κώδικα Καταναλωτή ή, διαφορετικά, σύμβαση πώλησης σύμφωνα με το άρθ. 1470 και σσ. cc Η σύμβαση αφορά την πώληση κινητής περιουσίας μεταξύ της Nada Home, με έδρα στο San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Armando Diaz 171, και του Πελάτη. Η σύμβαση συνάπτεται απευθείας μέσω της αποδοχής από τη Nada Home πρότασης αγοράς που έχει εκδοθεί από τον Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας www.nadahome.it, βάσει των μεθόδων που περιγράφονται στο παρακάτω άρθρο. 3. Εάν η πρόταση αγοράς διατυπωθεί από τον Πελάτη τηλεφωνικά, η ολοκλήρωση της Σύμβασης θα γίνει με την παράδοση του προϊόντος από τη Nada Home.

2. ΤΙΜΕΣ

2.1. Οι τιμές των προϊόντων εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.nadahome.it αναγράφονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, την Οικολογική Εισφορά ΑΗΗΕ σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014 και όλους τους άλλους φόρους. Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται στον ιστότοπο www.nadahome.it.

Η τιμή που καταβάλλεται από τον Πελάτη είναι αυτή που ισχύει κατά τη σύναψη της σύμβασης.

2.2. Εάν έχει διαφημιστεί μια εσφαλμένη τιμή, η Nada Home θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να επαληθεύσει εάν σκοπεύει να προχωρήσει στην αγορά του προϊόντος στη σωστή τιμή. Εάν ο Πελάτης δεν σκοπεύει να προχωρήσει στην αγορά ή το Nada Home δεν μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του, το Nada Home θα ακυρώσει την παραγγελία. Η Nada Home δεν υποχρεούται να πουλήσει το προϊόν σε λάθος τιμή εάν το σφάλμα ήταν γνωστό από τον Πελάτη σύμφωνα με τη συνήθη επιμέλεια. Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.nadahome.it ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1. Η Nada Home μπορεί, κατά την αποκλειστική της κρίση και χωρίς καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη, να αρνηθεί την πρόταση αγοράς που έλαβε από τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης σκοπεύει να αγοράσει προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, το Nada Home θα ενημερώσει τον Πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να περιμένει για οποιαδήποτε διαθεσιμότητα ή να ακυρώσει την παραγγελία.

3.2. Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει μέσω (α) PayPal ή πιστωτικών καρτών. (β) τραπεζική μεταφορά (γ) μετρητά κατά την παράδοση. (δ) Amazon Pay. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal ή πιστωτικής κάρτας, η Nada Home θα αποστείλει τα προϊόντα μόνο αφού λάβει την εξουσιοδότηση πληρωμής και, σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα προχωρήσει στην αποστολή.

Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, η Nada Home θα αποστείλει κανονικά τα προϊόντα εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Δεν γίνονται δεκτές πληρωμές με επιταγή.

Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, η παραγγελία θα αποσταλεί αφού το έμβασμα πιστωθεί στην τράπεζά μας.

Σε περίπτωση μη πληρωμής εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, η παραγγελία θα ακυρωθεί και τα προϊόντα θα τεθούν εκ νέου στην πώληση.

3.3. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής είναι διαθέσιμες επικοινωνώντας με το Nada Home ή στον ιστότοπο www.nadahome.it, Ενότητα Πληρωμές.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1. Η Nada Home παραδίδει τα προϊόντα σε όλη την ιταλική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Μαρίνου και της Πόλης του Βατικανού. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες επικοινωνώντας με το Nada Home ή στον ιστότοπο www.nadahome.it τμήμα αποστολές. Το Nada Home παραδίδει γενικά εντός 1-2 εργάσιμων ημερών με ταχεία αποστολή και 4/5 εργάσιμων ημερών με τυπική αποστολή (εξαιρουμένων τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές) από την παραλαβή της πληρωμής (σε περίπτωση πληρωμής με PayPal / πιστωτική κάρτα / τραπεζικό έμβασμα) ή από την τοποθέτηση της παραγγελίας (σε περίπτωση πληρωμής κατά την παράδοση).

4.2. Τα προϊόντα που καλύπτονται από μία παραγγελία δεν μπορούν να παραδοθούν σε διαφορετικές διευθύνσεις και να πληρωθούν με διαφορετικούς τρόπους πληρωμής.

Το Nada Home παραδίδει στη διεύθυνση που έχει δώσει ο Πελάτης τη στιγμή που γίνεται η παραγγελία.

4.3. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς των προϊόντων μεταφέρεται στον Πελάτη όταν ο τελευταίος, έχοντας πραγματοποιήσει την παράδοση, αποκτήσει ουσιαστικά την κατοχή των αγαθών.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

5.1. Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο απολαμβάνουν τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης που προβλέπεται στα άρθρα 128 επ. του Κώδικα Καταναλωτή που καλύπτει τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης των αγορασθέντων ειδών, που υφίστανται κατά τη στιγμή της παράδοσης και η οποία συμβαίνει εντός 2 ετών από την παράδοση. Τυχόν ελαττώματα ή ζημιές που προκαλούνται από τυχαία συμβάντα ή από την ευθύνη του Πελάτη για χρήση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την προβλεπόμενη χρήση τους, ή αποτέλεσμα της κανονικής φθοράς, εξαιρούνται από ελαττώματα συμμόρφωσης και, ως εκ τούτου, από τη νόμιμη εγγύηση.
Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από τον πωλητή, κατ' επιλογή του, να επισκευάσει το αγαθό ή να το αντικαταστήσει, δωρεάν και στις δύο περιπτώσεις, εκτός εάν η ζητούμενη επανόρθωση είναι αδύνατη ή επιβάλλει δυσανάλογο κόστος στον πωλητή.
Ο καταναλωτής πελάτης έχει δικαίωμα σε αναλογική μείωση της τιμής ή σε καταγγελία της σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 135 bis, παράγραφος 4, του Κώδικα Καταναλωτή και, ειδικότερα, εάν: ο πωλητής δεν έχει πραγματοποιήσει την επισκευή ή την αντικατάσταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Καταναλωτή ή έχει αρνηθεί να φέρει τα αγαθά σε συμμόρφωση· εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι τόσο σοβαρή ώστε να δικαιολογεί την άμεση μείωση της τιμής ή τη λύση της σύμβασης· εάν παρουσιαστεί έλλειψη συμμόρφωσης παρά την προσπάθεια του πωλητή να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών· εάν ο πωλητής έχει δηλώσει (ή αυτό είναι σαφές από τις περιστάσεις) ότι δεν θα προχωρήσει στην αποκατάσταση της συμμόρφωσης των αγαθών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς ταλαιπωρία.
Ο καταναλωτής πελάτης δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ελάχιστη.
Για να επωφεληθεί από αυτήν την εγγύηση, ο πελάτης πρέπει να αναφέρει την έλλειψη συμμόρφωσης με μια επικοινωνία που απευθύνεται στον πωλητή που να αναφέρει τα ελαττώματα και τα ελαττώματα που εντοπίστηκαν.
Εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, θεωρείται ότι οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που εμφανίζεται εντός ενός έτους από τη στιγμή που παραδόθηκαν τα εμπορεύματα υπήρχε ήδη εκείνη την ημερομηνία, εκτός εάν αυτή η υπόθεση είναι ασυμβίβαστη με τη φύση των αγαθών ή με τη φύση του ελαττώματος. συμμόρφωση.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

6.1. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται: (i) ότι είναι ενήλικος. (ii) ότι τα στοιχεία που παρέχονται από την ίδια για την εκτέλεση της Σύμβασης είναι σωστά και αληθή

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

7.1. Η Nada Home θέλει οι πελάτες της να είναι ικανοποιημένοι με τα προϊόντα που αγοράζουν. Ο Πελάτης, εφόσον είναι καταναλωτής σύμφωνα με το άρθ. 3 του Κώδικα Καταναλωτή, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την προβλεπόμενη σύμβαση, χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να διευκρινίσετε τον λόγο, εντός 14 ημερών από την ημέρα που εσείς ή τρίτο μέρος εκτός από τον μεταφορέα και ορίζεται από εσάς, αποκτάτε η φυσική κατοχή των αγαθών ή, στην περίπτωση πολλαπλών αγαθών που παραγγέλθηκαν μέσω μίας παραγγελίας και παραδόθηκαν χωριστά, λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτά φυσική κατοχή το τελευταίο καλό. Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης γνωστοποιώντας το (εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας) τηλεφωνικά επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο +39.08119041800 ή στη διεύθυνση e-mail servizioclienti@nadahome.it. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με την προϋπόθεση ότι το προϊόν επιστραφεί ουσιαστικά άθικτο. Ο Πελάτης που σκοπεύει να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης πρέπει να στείλει τα προϊόντα στο Nada Home (εντός του προαναφερθέντος όρου) στη διεύθυνση, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν. Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κώδικα Καταναλωτή, ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση προμήθειας εξατομικευμένων ή σαφώς εξατομικευμένων προϊόντων.

7.2. Η επιστροφή του προϊόντος μέσω της ανακοινωθείσας άσκησης του Δικαιώματος Υπαναχώρησης συνεπάγεται την επιστροφή του ποσού του προϊόντος που αγοράστηκε και τα έξοδα αποστολής και επιστροφής των προϊόντων. Είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτουν από το χειρισμό των αγαθών εκτός από ό,τι είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της υπαναχώρησης. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται κανονικά χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Πελάτης. Σε περίπτωση πληρωμής κατά την παράδοση, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με τραπεζικό έμβασμα (σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να δώσει στην Nada Home τα τραπεζικά στοιχεία). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις σχετικές εγγυήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.nadahome.it, ενότητα Επιστροφές και επιστροφές ποσού.

7.3. Εάν τα μέρη προτίθενται να προσφύγουν στη συνήθη δικαστική αρχή, αρμόδιο δικαστήριο είναι αυτό του τόπου κατοικίας ή κατοικίας επιλογής του καταναλωτή, υποχρεωτικό σύμφωνα με το άρθρο. 33, παράγραφος 2, εδ. κα) του Νομοθετικού Διατάγματος 206/2005.

7.4. Οι καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρώπη ενημερώνονται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ένα εναλλακτικό εργαλείο επίλυσης διαφορών. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ευρωπαίο καταναλωτή για να επιλύσει με μη δικαστικό τρόπο κάθε διαφορά που σχετίζεται με συμβάσεις πώλησης αγαθών και υπηρεσιών που ορίζονται στο διαδίκτυο ή/και προέρχονται από αυτά. Συνεπώς, εάν είστε Καταναλωτής εγκατεστημένος στην Ευρώπη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την πλατφόρμα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την ηλεκτρονική σύμβαση που ορίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ΗΕΔ είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1. Η Nada Home μπορεί να εκχωρήσει όλα ή μέρος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία σε τρίτους.

8.2. Η Nada Home διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και με την επιφύλαξη των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από αυτές τις τροποποιήσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία κατά την οποία θα κοινοποιηθούν στο κοινό και θα ισχύουν για πωλήσεις που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία αυτή. Η πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση των Γενικών Προϋποθέσεων είναι αυτή που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.nadahome.it.

8.3. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη επεξεργάζονται από το Nada Home σύμφωνα με τις διατάξεις των Πληροφοριών για την Επεξεργασία Δεδομένων, που διατίθενται στον ιστότοπο www.nadahome.it, Ενότητα Πολιτική Απορρήτου.

8.4. Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στο ιταλικό δίκαιο.

8.5. Nada Home srls προσκολλάται al κωδικός ηθικός του Συλλόγου Ιταλικά del εμπόριο Ηλεκτρονικός διαθέσιμος al αλληλουχία link:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

8.6. Η Εξυπηρέτηση Πελατών είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 18:00 (εκτός από τις καθημερινές) στο 08119041800 ή στη διεύθυνση e-mail servizioclienti@nadahome.it. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Nada Home ταχυδρομικώς στη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών Nada Home, Via Armando Diaz, 171 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na).